spk ileri düzey sınavı Düzey 3

SPL Düzey 3 Lisans Sınavı Kursları

 

1+1

 

KAZANAMAZSANIZ

 

Bir Sonraki Kursumuza

 

ÜCRETSİZ

 

Katılıyorsunuz.

SPL SINAVI  Kağıt Ortamında 11-12 Temmuz 2020 Tarihinde Yapılacaktır.

SPL SINAVI Elektronik Ortamda Temmuz ve Ocak Ayı Dışında Herzaman Yapılmaktadır.

Sınav Başvuruları  basvuru.spl.com.tr adresinden yapılmaktadır.

SPL Düzey 3 Lisans Sınavı Kurs Programı
 
Gruplar Ders Programı Başlama Tarihi
Grup 1

Corona Tedbirleri Bittiğinde  Örgün Eğitim Kurs Programı İlan Edilecektir.

Uzaktan Eğitim Kurs Programlarımıza Her Zaman Kayıt Yaptırabilirsiniz.

 
EĞİTMENLERİMİZ
Doç.Dr. Salih Taş Doç.Dr. Hakan Baştürk
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı İbrahim Babayiğit Doç. Dr. Veli Yılmaz
Ender  Akar Eski SPK Başkan Yrd.Selçuk Tuğrul
 
KURS KAYIT FORMU
Ankara İçin Kurs Kayıt Formu Online Derslik İçin Kurs Kayıt Formu
 
SPL İleri Düzey Lisans Sınavı (Düzey 3) Ders Notları
1002 Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları  Buradan İndirebilirsiniz.
1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 Buradan İndirebilirsiniz.
1004 Sermaye Piyasası Araçları 2 Buradan İndirebilirsiniz.
1005 Yatırım Kuruluşları  Buradan İndirebilirsiniz.
1006 Finansal Piyasalar Buradan İndirebilirsiniz.
1007 Finansal Yönetim ve Mali Analiz Buradan İndirebilirsiniz.
1008 Genel Ekonomi Buradan İndirebilirsiniz.
1009 Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri Buradan İndirebilirsiniz.
1010 Ticaret Hukuku Buradan İndirebilirsiniz.
1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri  Buradan İndirebilirsiniz.
1013 Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme Buradan İndirebilirsiniz.
 
ÖNEMLİ DÖKÜMANLAR

SPL Düzey 3 Deneme Sınavları İçin Tıklayınız. 

SPL Düzey 3 Çıkmış Sınav Soru ve Cevapları Tartışabilirsiniz.
 
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (İleri Düzey) Lisansı Nasıl Alınır?

14/08/2014 den itibaren bu lisansı almak çok kolay  hale geldi

1) En az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından eğitim alanlar,

2) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Sınavına girdiklerinde aşağıdaki derslerden en az 50 puan ve 12 dersin ortalaması 60 olduğunda ve Tecrübe şartlarını yerine getirdiğinde düzey 3 lisansı alabilirler.

 
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans Dersleri
1) Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
2) Sermaye Piyasası Araçları 1
3) Sermaye Piyasası Araçları 2
4) Yatırım Kuruluşları
5) Finansal Piyasalar
6) Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri
7) Finansal Yönetim ve Mali Analiz
8) Ticaret Hukuku
9) Muhasebe ve Finansal Raporlama
10) Genel Ekonomi
11) Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 
12) Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme
 
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Alanlar Ne İş Yapar?

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Olanlar Bankalarda, Aracı Kurmlarda ve Finans Kurumlarında Çalışır.

Portföy Yöneticisi Müfettiş
İç Kontrol Elemanı Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı
Yatırım Danışmanı, Araştırma Uzmanı Kurumsal Finansman Uzmanı 
 
SPK Lisanslama Sınavları Geçerlilik Süre ve Şartları

Sınavlarda başarılı sayılmak için;

(a) Sınav konularının her birinden alınan notun 100 üzerinden en az 50 olması,

(b) Alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması,gerekmektedir.

Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 50’nin veya aritmetik ortalamanın 60’ın altında olması halinde, izleyen sınavlarda geçerli not almak amacıyla istenilen sınav konularının seçilmesi mümkündür.

Geçerli not almak amacıyla girilen sınavlarda daha düşük not alınması halinde önceki not geçerliliğini korur.

Söz konusu düzenlenme 24/12/2016 tarihinden itibaren yapılmış olan veya yapılacak sınavlarda uygulanır.

Bir lisansla ilgili sınav konularından geçerli not almak için ilk kez girilen sınav tarihinden itibaren herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.

21-22 Eylül 2013 tarihlerinde ve sonrasında düzenlenmiş sınavlarda alınmış notlar SPL Tarafından silinmemektedir. Daha önce almaya hak kazanılan lisanslar dolayısıyla başarılı olunan sınav konularına, gerekli olması halinde ilgili lisansın yenileme eğitiminin tamamlanması koşuluyla, daha sonraki lisans sınavlarında tekrar girilmeyebilir, sadece fark konuların sınavları alınabilir.

Aynı şekilde, bir lisans almaya hak kazanılmış olunmasa dahi, daha önce herhangi bir lisansı almak için girilen sınavlar sonucunda başarılı olunan sınav konularına, daha sonraki diğer lisans sınavlarında tekrar girilmeyebilir, sadece fark konuların sınavları alınabilir. Ancak bu durumda da, ilgili lisans için gerekli sınav notlarının alındığı son sınav tarihinden itibaren geriye doğru üzerinden 3 yıldan daha uzun bir süre geçmiş sınav tarihlerinde alınan notların dikkate alınabilmesi için ilgili sınav konularının yenileme eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olmak zorunlu değildir. Başarısız olunan sınav konularına daha sonra girilerek lisans sınavlarını tamamlamak mümkündür.

Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları sınav konusundan başarılı olanlar Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları sınav konusundan da başarılı olmuş sayılırlar.

Sınavlar, aşağıda belirtilen hususların varlığı halinde Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılabilmektedir.

Bu doğrultuda sınavlara katılan adaylardan;

a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanların,

b) Sınav tutanağı ile sınavda kopya çekmeye teşebbüs ettiği, kopya çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine imkan sağladığı tespit edilenlerin,

c) Başkasının yerine sınava giren veya kendisinin yerine başkasını sınava sokanların,

ç) Sınav kurallarına uymayanların, sınavları Sınav Kurulunun kararıyla geçersiz sayılır.

Yukarıda yer alan (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belirlenecek süre boyunca açılacak hiçbir sınava alınmazlar. Bu nedenle adayların bu hususta azami dikkat ve özeni göstermeleri tavsiye edilir.

Gerek sınavların geçersiz sayılmasına gerekse sınavlara alınmamaya ilişkin Sınav Kurulu kararlarına karşı, kişiler kendilerine bildirimin tebliğini izleyen 7 iş günü içinde yazılı olarak Kurula itiraz edebilirler. Bu itirazlar Kurul tarafından 15 iş günü içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir.

Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü için geçerli olmak üzere ilgili sınavlar Kurul kararıyla iptal edilir.

   
   

                     

 

Yukarı